SNEL HANDELEN IS CRUCIAAL
Met iedere minuut die verstrijkt zonder reanimatie of een defibrillatieschok neemt de overlevingskans met zo’n 10% af. Begin dus zo snel mogelijk met reanimeren en laat meteen een AED (automatische externe defibrillator) komen!

“Bij een plotselinge hartstilstand stopt het hart met pompen. Helemaal. Stevige en snelle borstcompressies zorgen ervoor dat het bloed door het hart wordt gestuwd naar de rest van het lichaam. Dit kan helpen iemands leven te redden.”

REANIMATIE MAAKT EEN GROOT VERSCHIL
Begin beademing als u daarin geoefend bent. Zelfs zonder AED zorgt hoogwaardige reanimatie voor een drastische verbetering van de overlevingskans bij een hartstilstand.

DOOR REANIMATIE STROOMT ER BLOED NAAR DE HERSENEN
Door te zorgen dat het bloed blijft stromen, helpt reanimatie schade aan de hersenen en andere vitale organen te voorkomen. Ook kan het de kwaliteit van leven nadat het slachtoffer is hersteld, aanzienlijk verhogen.

MET REANIMATIE WORDT HET BLOED DOOR HET HART GEPOMPT
Een schok van een defibrillator start het hart niet op – hij zet het juist helemaal stil. Hierdoor wordt de elektrische aansturing van het hart zelf gereset en kan het hart zijn natuurlijke ritme weer oppakken. Terwijl het elektrische systeem van het hart zichzelf reorganiseert, heeft het hart een grote behoefte aan bloed. Door zuurstofrijk bloed door het hart te pompen, biedt reanimatie essentiële ondersteuning aan de hartspier en beperkt het de kans op schade.

DOOR REANIMATIE WORDT HET BLOED UIT HET VERGROTE HART GEDUWD
Na vier minuten zonder reanimatie doen de slagaders niets meer, maar via de aders blijft er bloed naar het hart stromen. Hierdoor neemt het volume van het hart met zo’n 50% toe — waardoor een schok niet werkt, omdat het hart te vol met bloed zit om weer te kunnen gaan pompen. Op dat moment zijn borstcompressies cruciaal, omdat hierdoor het hart weer zijn normale volume kan krijgen zodat een schok wél werkt.

EEN AED MEET WANNEER ER EEN SCHOK NODIG IS
Een AED geeft alleen aan dat er een schok moet worden toegediend als het apparaat een schokbaar hartritme waarneemt. Reanimatie is cruciaal voor het bewerkstelligen van een schokbaar ritme. Zonder hoogwaardige reanimatie is de kans op een succesvolle schok zeer veel kleiner.

SCHOK AANGERADEN
Als de AED een schokbaar ritme waarneemt, dient het apparaat een defibrillatieschok toe. Daardoor stopt de verstoorde elektrische activiteit en krijgt het hart de kans zijn natuurlijke ritme te herstellen. Om te herstellen heeft het hart nog steeds reanimatie nodig, dus het is belangrijk om ook na de schok borstcompressies te blijven geven.

ZO GEEFT U HOOGWAARDIGE REANIMATIE ZONDER BEADEMING:

  • Duw stevig en snel op het midden van de borstkas van het slachtoffer
  • Houd steeds een compressiediepte van 5 tot 6 cm aan
  • Zorg dat de borstkas tussen twee compressies volledig terug kan veren
  • Geef ongeveer 100 tot 120 compressies per minuut
  • Onderbreek de continue reanimatie zo min mogelijk (onderbrekingen < 10 seconden, indien mogelijk)

Iedere reanimatie is beter dan geen reanimatie, maar hoogwaardige reanimatie heeft altijd de voorkeur.

Bron: Zoll