De laatste jaren zijn wetenschappers erachter gekomen dat je bij de diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten meer rekening moet houden met man-vrouwverschillen. Onderzoekers die geld krijgen van de Hartstichting, moeten vertellen hoe ze naar eventuele verschillen kijken. Ons doel is dat er betere tests en behandelingen komen, om hart- en vaatziekten bij vrouwen te voorkomen en behandelen.

“Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen in het ontstaan van hart- en vaatziekten. Zo spelen hormonen een rol en zijn bij vrouwen de signalen bij een hartinfarct vaker minder duidelijk.”

Feiten vrouwen en hartklachten​

  • Vrouwen hebben bij een hartinfarct vaker signalen die minder duidelijk zijn dan mannen.
  • Na problemen in de zwangerschap (hoge bloeddruk en diabetes) loop je een hoger risico op latere hartklachten.
  • Slagaderverkalking ontwikkelt zich bij vrouwen vaak anders dan bij mannen.
  • Vrouwen hebben vaker problemen in de allerkleinste bloedvaatjes in het hart.
  • Vrouwen krijgen zo’n 7 tot 10 jaar later hartklachten dan mannen. Vrouwelijke hormonen lijken hen tot de overgang te beschermen.

Er loopt een groot landelijk onderzoek naar vrouwen en hart- en vaatziekten. Hiermee hopen we de zorg voor hart- en vaatziekten bij vrouwen te verbeteren.

Bron: Hartstichting